COMPASSION FOCUSED THERAPY (CFT) OG MINDFUL SELF-COMPASSION (MSC)
CFT oversættes til medfølelsesfokuseret terapi og hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi. Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) er dog praktiseret gennem mindst 30 år og der er megen evidens der støtter tilgangen indenfor behandling af bl.a. depression, angst, traumer, spiseforstyrrelser mv. Terapiformen er udviklet af den engelske psykolog Paul Gilbert og hans kolleger https://www.compassionatemind.co.uk/.
Compassion Focused Therapy har bl.a. rødder i mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi og neurovidenskab, evolutionspsykologi, tilknytningspsykologi, samt kognitiv adfærdsterapi . Desuden er der inspiration fra psykodynamisk terapi (gestalt terapi) og humanistisk psykologi.

Self compassion er at møde dig selv med blidhed og venlighed. Det kan læres af alle og er en meget blid tilgang til dig selv, især når du fejler, oplever modgang, føler dig værdiløs eller utilstrækkelig. Self compassion lindrer og heler følelsesmæssig smerte, og giver mere energi og overskud.
Self compassion er især virkningsfuld over for den indre kritiker, som aldrig kan gøres tilfreds. Denne kritiker fastholder os i negative og sårbarheder, og gør det sværere at ændre reaktionsmønstre.
Følelsesmæssig frihed opnår du, når du kan møde dine egne følelser uden at blive styret af dem, og når du erkender at alle – også dig selv – er mennesker, som behøver og fortjener medfølelse og forståelse.

Mindful Self-Compassion (MSC) eller på dansk Mindful selv-medfølelse er udviklet af Christopher K. Germer, ph.d., førende psykolog ift. integration af mindfulness og psykoterapi (www.MindfulSelfCompassion.org) og Kristin Neff, psykolog, PhD, banebrydende forsker inden for selv-compassion (www.Self-Compassion.org) . MSC kombinerer færdigheder indenfor mindfulness og selv-medfølelse, hvilket giver et kraftfuldt værktøj til følelsesmæssig modstandskraft og ressiliens.  Mindfulness er det første skridt i følelsesmæssig healing – nemlig det at være i stand til at vende sig mod og erkende vores vanskelige tanker og følelser (såsom utilstrækkelighed, sorg, vrede, forvirring) med en åbenhed og nysgerrighed. Self-medfølelse indebærer at reagere på og rumme disse vanskelige tanker og følelser med venlighed, sympati og forståelse, så vi lindrer og trøster os selv, når vi sørger. Forskning har vist, at selv-medfølelse i høj grad forbedrer følelsesmæssige velbefindende. Det øger lykke-følelser, reducerer angst og depression, og kan endda hjælpe med at opretholde sunde livsstils-vaner (kost og motion). At være både opmærksomme og selv-medfølende fører til større lethed og velvære i vores daglige liv.
Mindful selv-medfølelse kan læres af alle.

Både CFT og MSC er særlig rettet mod at facilitere selv-medfølelse og egenomsorg hos klienter, der har tendens til at opleve skam og selvkritik. Skam og selvkritik vides i dag at spille en central rolle ift. udvikling og vedligeholdelse af angst, depression, personlighedsforstyrrelse og PTSD.