METODEN ER OGSÅ GODKENDT SOM EN EVIDENSBASERET BEHANDLINGSFORM I USA.

TFT/EFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi. Kroppens energibaner, kendt fra akupunktur, stimuleres med en let banken forskellige steder på kroppen, samtidig med den behandlede fokuserer på sit ubehag. Resultatet er en forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og effektivt eliminerer psykisk og fysisk ubehag. Tankefeltterapi er udviklet af den amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan i 1980, og senere hen i 1993 udviklede hans mest succesrige elev Gary Graig en version af teknikken og kaldte den Emotional Freedom Techniques.

I TFT banker man på akupunkturpunkterne i en bestemt rækkefølge ud fra hvilken følelse/problem, der er årsagen.

I EFT banker man alle punkterne i en vilkårlig rækkefølge, samtidig siger man nogle bestemte sætninger, som beskriver det problem, der arbejdes med.

Begge metoder er særdeles effektive og fokuserer på problemet der skal behandles og benytter de samme punkter at banke på.

TFT/EFT tager udgangspunkt i krop, føle – og tænkehjernen. Mange mennesker befinder sig i deres tænkehjerne og tror, at de kan rationalisere sig ud af problemerne. Men i virkeligheden befinder problemet sig ofte i kropshjernen, hvor vi ikke har den store indflydelse, uden specifikke redskaber som TFT/EFT, der kan forbinde det følelsesmæssige med det fysiske. På ganske kort tid kan ubehaget behandles og forløses, med denne meget simple og yderst effektive teknik.

Her  er bare nogle af de ting man nemt og enkelt kan behandle med denne teknik:

 • Stress
 • Afhængighed
 • Traumer
 • Panik/angst anfald
 • Sorg og kærlighedssorg
 • Skyldfølelse 
 • Fobier
 • Vrede/jalousi
 • PTSD
 • Tvangstanker/lidelser
 • Fysiske smerter
 • Psykiske smerter 
 • Koncentrationsproblemer
 • Depression
 • Seksuelle problemer
 • Samlivsproblemer
 • Hyperaktivitet
 • Tandlægeskræk